Location: Zapraszamy > Okolice > Szarejki

Szarejki

Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Szarejkach
Kościół w Szarejkach wzniesiony w latach 1718-1719 na potrzeby istniejącej tu parafii ewangelickiej. Wybudowano go w stylu Szarejkigotyckim. W roku 1772 miała miejsce gruntowna renowacja kościoła w wyniku, której powstał budynek z kamienia, otynkowany. Budowla ma formę trójbocznie zamkniętej sali z drzwiami z trzech stron i zakrystią na osi wschodniej, kruchtą od południa i masywną wieżą od zachodu. Ołtarz znajdujący się w kościele zaprojektował i z wielką precyzją wykonał F. Pfeffer z Królewca w 1720 roku. Po II wojnie światowej kościół został przejęty na potrzeby parafii rzymsko-katolickiej. Ołtarz przebudowano – usunięto ambonę, dwa uszaki z górnej kondygnacji i wiele figur. Przemalowano go na niebiesko i umieszczono w ołtarzu obraz Matki Bożej. W 2001 roku podjęto kolejną przebudowę ołtarza – zrekonstruowano górne uszaki i umieszczono zabytkowy krzyż, zwany „Drzewem Życia”. Nazwę tę tłumaczy się tym, że ma poprzeczną belkę łamaną, nawiązującą do gałęzi, a w środku zieloną gałąź symbolizującą nowe życie przez zmartwychwstanie. Po prawej stronie ołtarza umieszczona jest nietypowa opuszczana chrzcielnica – Anioł Chrzcielny – zrekonstruowana rzeźba w stylu baroku. W dłoniach Anioła znajduje się naczynie z poświęconą wodą i olejem świętym.

Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Szarejkach

 

powered by cmsimple.dk