Olecko

Olecko

Historia:
1560 - założenie miasta przez księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna i nadanie mu nazwy Marggrabowa
1656 - bitwa pod Prostkami, spalenie miasta przez Tatarów
1659 - urodził się tu Jan Moneta, autor podręcznika do nauki języka polskiego oraz wierszy i pieśni religijnych
1710 - epidemia dżumy
1818 - Olecko staje się siedzibą powiatu
1836 - synod pastorów diecezji oleckiej przeciwnych akcji germanizacyjnej w szkołach
1839 - ludność polska stanowiła 78% ludności
1856 - urodził się tu Jan Karol Sembrzycki, historyk, folklorysta i działacz mazurski
1879 - połączenie kolejowe
1914 październik - o miasto toczą się zaciekłe walki
1920 - w wyniku plebiscytu miasto zostaje w granicach Niemiec
1928 - nazwę miasta zmieniono na Treuburg (Wierny Gród - dla uczczenia zwycięskiego dla Niemców plebiscytu)
1945 - w Polsce
Zobacz więcej: www.olecko.info 

Olecko

Warto zwiedzić:
- neogotycki kościół Podwyższenia Św. Krzyża z 2. połowy XIX w.
- układ urbanistyczny z XIV-XIX w. (największy rynek w Polsce o pow. 5,5 ha)
- kilkanaście kamienic z XIX w. przy ulicach: Gołdapskiej, Mazurskiej, Młynowej, Grunwaldzkiej, Nocznickiego, pl. Wolności

Olecko

- półrotunda z głazów narzutowych w parku przy stadionie, pozostałość po pomniku żołnierzy niemieckich z 1927 r.
- cmentarz z I wojny światowej na byłym cmentarzu ewangelickim - 2 kwatery: rosyjska i niemiecka
- infrastruktura Oleckiej Kolei Wąskotorowej

Olecko